Naar de hoofdinhoud
SamenSpeelFonds

Wat is er mogelijk

Het SamenSpeelFonds helpt organisaties die een samenspeelplek willen realiseren. Dat kan bijvoorbeeld een speeltuinvereniging, buurthuis, buurtvereniging of maatschappelijke organisatie zijn. Om een aanvraag te kunnen doen moet je geregistreerd zijn als stichting of vereniging.

Een samenspeelplek in elke gemeente!

Verder is het van belang dat er in jouw gemeente nog geen samenspeelplek is: het SamenSpeelFonds wil eerst in elke gemeente minimaal één samenspeelplek realiseren. Zodat álle kinderen in hun eigen buurt kunnen buitenspelen. 

Met een bijdrage van het SamenSpeelFonds kun je van je speeltuin een echte samenspeelplek maken door bijvoorbeeld: 

  • Aangepaste speeltoestellen te plaatsen 

  • Ondergrond bij speeltoestellen aan te passen

  • Paden breder en beter begaanbaar te maken 

  • De entree aan te passen 

  • Een aangepast toilet te plaatsen 

Alle informatie vind je in de richtlijnen

Een speeltuin is pas een échte samenspeelplek als er ook werk gemaakt wordt van Samen Spelen: Het organiseren van activiteiten waar ook kinderen met een handicap aan kunnen meedoen is onderdeel van je aanvraag.  

Tips en voorbeelden:  De Speeltuinbende geeft tips    

Samenspeelplekken

Daarom zijn samenspeelplekken in de buurt zo belangrijk. Op een samenspeelplek - als De Zanderij in Ede - kunnen ook kinderen met een handicap meespelen. De speelplek is goed toegankelijk en er is een inclusieve speelcultuur: elk kind hoort erbij en voelt zich uitgenodigd om mee te doen. Zo kunnen ze vrienden maken, groeit hun zelfvertrouwen en voelen ze zich minder eenzaam. En door samen te spelen, ervaren kinderen met en zonder handicap van jongs af aan dat dat iedereen erbij hoort. Door samen te spelen leggen ze de basis voor een inclusieve samenleving. Lees de inspirerende verhalen.

Goed idee voor jouw speelplek? Bijdrage aanvragen