Naar de hoofdinhoud
SamenSpeelFonds

Een bijdrage aanvragen

Om een financiële bijdrage aan te vragen heb je de volgende documenten nodig:

  • Projectplan

  • Activiteitenplan hoe jullie Samen Spelen gaan organiseren

  • Begroting en dekkingsplan

  • Actueel en kloppend uittreksel KvK (niet ouder dan 1 jaar)

  • Kopie statuten

  • Meest recente Jaarrekening (indien beschikbaar)

  • Kopie bankafschrift op naam van de stichting of vereniging (niet ouder dan 2 maanden)

  • Kopie beheer- of gebruikersovereenkomst met gemeente

Een bijdrage aanvragen

Voor je aanvraag vul je alle vragen van het aanvraagformulier in en voeg je alle gevraagde bijlagen toe.
Na uiterlijk 4 weken laten we je weten of we je aanvraag in behandeling nemen.
Let op; we kunnen alleen aanvragen in behandeling nemen die compleet zijn en aan de voorwaarden voldoen.
Heb je vragen of twijfel je of je aanvraag passend is, meld je dan aan voor een informatiebijeenkomst of stel je vraag via info@samenspeelfonds.nl.