Naar de hoofdinhoud

Over het SamenSpeelNetwerk

In het SamenSpeelNetwerk zetten wij ons in om samen spelen voor álle kinderen mogelijk te maken. Ook voor kinderen met een beperking. In het Netwerk delen wij kennis en inspireren we elkaar. Wij nodigen iedereen uit om met ons mee te doen.

Waarom dit SamenSpeelNetwerk?

Een wereld te winnen

Spelen is van levensbelang voor kinderen. Als kinderen de kans krijgen, spelen ze altijd en overal. En het liefst samen met andere kinderen.

Voor kinderen met een beperking is samen spelen niet vanzelfsprekend. Negen van de tien speelplekken zijn voor hen niet toegankelijk. De drempel is letterlijk en figuurlijk (te) hoog om er heen te gaan.

De gevolgen zijn groot. Kinderen die niet samen kunnen spelen worden geremd in hun ontwikkeling, hebben weinig tot geen vriendjes in de buurt, ervaren dat ze er niet bij horen en voelen zich eenzaam. Deze negatieve ervaringen dragen zij de rest van hun leven met zich mee.

Hier is een wereld te winnen.


Onze ambities

Elk kind speelt mee

Met het SamenSpeelNetwerk kunnen wij het verschil maken. Wij baseren ons op het SamenSpeelAkkoord, dat wij in december 2019 met veertien organisaties hebben ondertekend. Hierin hebben wij drie ambities geformuleerd:

 • Een inclusieve speelcultuur: Kinderen met en zonder handicap, hun ouders en mensen in hun omgeving vinden samen spelen vanzelfsprekend.

 • Meer samenspeelplekken: Ieder kind met een beperking kan in de eigen woonomgeving met andere kinderen spelen.

 • Meer en beter toegankelijke kennis over samen spelen: Alle kennis over samen spelen is bereikbaar voor iedereen die aan de slag wil gaan met samen spelen. Deze website is hiervan een onderdeel: dé plek waar iedereen inspiratie kan vinden om aan de slag te gaan.


Een SamenSpeelBelofte doen

Doe met ons mee

Om samen spelen voor alle kinderen mogelijk te maken, vragen wij de inzet van iedereen: van gemeenten, speelruimteontwerpers, ouders, buurtbewoners, zorgprofessionals, wetenschappers, scholen, kinderopvang en kinderwerk.

Wij nodigen iedereen uit om een eigen SamenSpeelBelofte te doen. Doe je mee?

Lees meer over het maken van een Belofte De Beloftemakers


Initiatiefnemers

Een warm hart voor samen spelen

Het SamenSpeelAkkoord en het SamenSpeelNetwerk zijn het initiatief van deze veertien organisaties:

 • Branchevereniging Spelen & Bewegen

 • Het Gehandicapte Kind

 • Hogeschool Utrecht

 • Jantje Beton

 • JOGG

 • Minister van Gehandicaptenzaken, Rick Brink

 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Nationale Jeugdraad

 • LOS

 • Platform Ruimte voor de Jeugd

 • Scouting Nederland

 • Speeltuinbende

 • VeiligheidNL

 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Heb je een vraag of wil je ook mee doen aan het SamenSpeelNetwerk? Neem contact op

Ervaringen van anderen met samen spelen

Zodra je met toegankelijkheid aan de slag gaat, kom je er pas achter hoe niet inclusief je speelplek is.
“Ons Speeleiland wordt een kleine afspiegeling van de samenleving”
Het SamenSpeelFonds zet deur open voor andere financiers
"Straks zijn we de enige inclusieve speelplek in de buurt!"
Ik heb wel wat tranen gelaten. In de vorige speeltuin. Ties kon nergens aan meedoen.
Kinderen noemen het plein van de Fontein het mooiste plein van Den Helder
Het SamenSpeelFonds ziet jullie aanvraag graag tegemoet!
“Ik zie vanuit ons raam dat de speelplek belangrijk is voor de buurt.”
Ons motto is niet meekijken, maar meespelen!
"Ontroerend voor mij, was dat er na de opening meteen een kindje met handicap in de nestschommel lag"
Onze goed begaanbare speeltuin gaat veel extra kinderen trekken
"Als er één kind niet kan meedoen, kun je ook als gezin niet meer meedoen"
Het Ettegerpark, is een mooi groen park waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is toegankelijk voor kinderen met een handicap, zonder dat het opvalt.
"Andere speeltuinbesturen komen hier vaak kijken hoe wij het hebben aangepakt"
"Spelen staat centraal in mijn therapie"
"Betrek ouders van kinderen met een handicap bij je speeltuin-ontwerp"
"De Speelnatuur toegankelijk maken is niet voldoende"
"In de gemeente Utrecht moeten kinderen met een beperking in hun eigen wijk kunnen spelen"