Naar de hoofdinhoud

Toegankelijkheid

Mason met braces op de schommel met in beeld de tekst: Onbeperkt spelen: Ik ben er klaar voor

Het toegankelijkheidsonderzoek naar www.samenspeelnetwerk.nl is afgerond op 2 november 2021. Dit onderzoek laat zien in hoeverre deze op dit moment voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1). Een terugkoppeling van de hoofdzaken uit het onderzoek en de mogelijke vervolgstappen op basis hiervan staan in de managementsamenvatting. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Waarmerk drempelvrij.nl, het Nederlandse kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites.

De website samenspeelnetwerk.nl voldoet aan de vereisten voor WCAG 2.1, niveau AA.