Naar de hoofdinhoud
SamenSpeelFonds

Veelgestelde vragen

Hier vind je de antwoorden op veel gestelde vragen. Staat het antwoord op jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met onze gratis Informatielijn via 085-0203620 of mail naar info@samenspeelfonds.nl.

Over samen spelen en samenspeelplekken

Wat is een samenspeelplek of inclusieve speelplek?

Een samenspeelplek, ook wel inclusieve speelplek, is een plek waar álle kinderen samen kunnen spelen, ook kinderen met een handicap. De speelplek is goed toegankelijk, en alle kinderen voelen zich er welkom en uitgenodigd om mee te doen. Bij het SamenSpeelNetwerk en SamenSpeelFonds hanteren wij de term samenspeelplek.

Welke richtlijnen zijn er voor een samenspeelplek?

Voor een samenspeelplek gelden diverse richtlijnen, bijvoorbeeld voor de speeltoestellen en speelaanleidingen, voor het ontwerp van de speelplek, voor de faciliteiten en voor de speelcultuur. Meer hierover lees je in onze Richtlijnen.

Moet een samenspeelplek voor alle kinderen toegankelijk zijn?

Ja, alle kinderen moeten in een samenspeelplek kunnen spelen. Dat wil niet zeggen dat elke speelaanleiding in de speelplek voor elk kind toegankelijk moet zijn. Onze richtlijn is: 70% van de speelaanleidingen is bereikbaar voor iedereen en 50% van de speelaanleidingen is bespeelbaar voor iedereen. En iedereen is 100% welkom.

Hoe kom ik erachter waar in mijn gemeente kinderen met een handicap wonen?

In contact komen met gezinnen met een kind met een handicap is maatwerk en kan op verschillende manieren. Je kunt bijvoorbeeld een bericht delen via de lokale krant, op sociale media en via allerlei organisaties. Geef in je bericht duidelijk aan waarom je in contact wilt komen en wat gezinnen er zelf aan hebben.

In je gemeente zijn vast organisaties die je in contact kunnen brengen met gezinnen met een kind met een handicap. Denk aan: de WMO-adviesraad of het gehandicaptenplatform van jouw gemeente, kinderraden, kinderburgemeesters, scholen voor speciaal onderwijs, kinderfysiopraktijken, buitenschoolse opvang, dagbestedingslocaties, een Samen naar School klas, een sportvereniging via Uniek Sporten, lokale Scouting, revalidatiecentra, zorginstellingen, etc. Ook zijn er diverse landelijke belangenorganisaties zoals Iederin en wellicht ook lokale buurtinitiatieven.  

Maakt het uit voor welke handicap ik mijn samenspeelplek toegankelijk maak?

Een samenspeelplek is in principe geschikt voor alle kinderen, dus ook voor alle soorten handicaps. In onze Richtlijnen lees je hoe dat praktisch in zijn werk gaat.

Waar vind ik meer informatie over samen spelen?

Op samenspeelnetwerk.nl vind je een schat aan informatie over samen spelen, zoals nieuws, tips, richtlijnen, wetenschappelijk onderzoek en persoonlijke verhalen. Heb je daarna nog vragen dan kun je altijd contact opnemen met de informatielijn van het SamenSpeelNetwerk. Of bezoek een van onze SamenSpeelFonds Informatiebijeenkomsten.  

Waar vind ik inspirerende voorbeelden van samenspeelplekken?

Op onze landkaart vind je veel voorbeelden van samenspeelplekken in Nederland. In onze praktijkverhalen lees je inspirerende verhalen van ouders, zorgverleners, speeltuinvrijwilligers en andere betrokkenen over ‘hun’ samenspeelplek.

Onze samenspeelplek staat nog niet op de landkaart. Wat kan ik doen?

Fijn dat je jouw samenspeelplek wilt aanmelden voor onze landkaart. Dat kan met dit formulier

Hoe kan ik mijn speeltuin overtuigen om een samenspeelplek te worden?

De eerste stap is: zoek contact met de mensen achter de speeltuin, bijvoorbeeld de bestuursleden. Vertel ze wat het betekent voor een kind met een handicap als het niet kan meespelen in de speeltuin, en vraag of ze open staan voor tips om de toegankelijkheid van de speeltuin te verbeteren. En misschien kun jij hen helpen met jouw kennis en ervaring, bijvoorbeeld door vrijwilliger of bestuurslid te worden. Op samenspeelnetwerk.nl lees je meer over wat jij kunt doen, als ouder of vanuit je werk als (bijvoorbeeld) zorgprofessional of ambtenaar


Wie kan aanvragen bij het SamenSpeelFonds?

Kan ik als gemeente een aanvraag indienen?

Het SamenSpeelFonds verstrekt geen bijdrage aan gemeenten of andere overheden. Een organisatie in je gemeente kan wel een aanvraag indienen, bijvoorbeeld een speeltuinvereniging. Het is belangrijk dat de aanvragende organisatie een aanvraag voor cofinanciering indient bij de gemeente. Wanneer de gemeente niet bijdraagt ontvangen we graag de afwijzingsbrief. Of de gemeente wel of niet mee financiert, telt mee bij onze afweging om wel of niet bij te dragen. 

Kan ik als school een aanvraag indienen?

Het is geweldig als je van je schoolplein een samenspeelplek maakt. Scholen kunnen zelf geen aanvraag indienen, maar als je samenwerkt met een actieve organisatie van ouders of met een andere stichting of vereniging kunnen scholen wel een aanvraag indienen om van het schoolplein een samenspeelplek te maken. Voorwaarde is dat de samenspeelplek ook buiten schooltijden toegankelijk is. 

Ik ben actief in de buurt, heb een goed plan, maar er is geen speeltuin

We juichen het toe wanneer een buurtbewoner de sociale toegankelijkheid oppakt. Je kunt een aanvraag indienen wanneer je je met anderen verenigt in een stichting of vereniging, of wanneer je samenwerkt met een lokale speeltuinvereniging. Is de gemeente eigenaar of beheerder, moedig haar dan aan om de fysieke toegankelijkheid te verbeteren. Als er nog geen speelplek is, zoek dan met de gemeente naar een geschikte locatie. Kijk ook eens op deze pagina voor meer inspiratie en tips. 

Wat kan ik doen als ik een speelplek wil aanpassen die wordt beheerd vanuit de gemeente/openbare ruimte?

Het is geweldig dat je van een speelplek een samenspeelplek wilt maken. Je kunt daarvoor een aanvraag indienen als je samen met een actieve organisatie van ouders of met een andere stichting of vereniging de samenwerking zoekt met de gemeente die de eigenaar/beheerder is van de speelplek. Voorwaarde is dat de samenspeelplek ook buiten schooltijden toegankelijk is.

Hoe weet ik of mijn aanvraag past bij het SamenSpeelFonds?

Kort samengevat past jouw aanvraag bij het SamenSpeelFonds wanneer je als stichting of vereniging een samenspeelplek gaat maken in een gemeente waar er nog geen is. Meer hierover lees je op de pagina Voorwaarden.

Wat steunt het SamenSpeelFonds?

Het SamenSpeelFonds geeft een bijdrage voor aanpassingen die nodig zijn om een speelplek toegankelijk te maken en een inclusieve speelcultuur te creëren. Meer hierover lees je op de pagina Voorwaarden.


Welke bijdrage kan ik aanvragen?

Hoe hoog is een bijdrage van het SamenSpeelFonds?

Er is geen vast minimum- of maximumbedrag dat je kunt aanvragen; de hoogte van onze bijdrage is afhankelijk van je plan en je totaalbegroting.  

Kan ik het hele bedrag aanvragen?

Het SamenSpeelFonds vergoedt niet alle kosten. Daarom is er ook geld uit andere bronnen nodig. Bijvoorbeeld een bijdrage van andere fondsen, een sponsor of de gemeente. Je kunt ook donaties werven met een sponsorloop of andere actie. Ook verwachten we dat jouw organisatie een eigen bijdrage levert. Die eigen bijdrage kan in natura zijn, bijvoorbeeld de inzet van medewerkers of vrijwilligers. Als je een eigen bijdrage in natura levert, moet je de daarmee uitgespaarde kosten ook als inkomsten opnemen in de begroting.  

Hebben jullie tips om naast het SamenSpeelFonds meer middelen te werven?

Benader in elk geval de gemeente voor een bijdrage aan jouw samenspeelplek. Mogelijk zijn er ook (lokale of landelijke) fondsen waar je een bijdrage kunt aanvragen. Je kunt ook denken aan crowdfunding, of bedrijven in de omgeving die willen sponsoren. Of je organiseert een actie, zoals een sponsorloop of braderie, eventueel samen met een buurtschool. En vergeet niet de serviceclubs in de omgeving, zoals de Rotary of de Lyons; zij steunen vaak maatschappelijke doelen in de eigen gemeenschap.

Bij het SamenSpeelFonds kun je terecht om een samenspeelplek te worden. Ben je dat al, is er bij jou al een samenspeelplek in de gemeente, of ben je alleen op zoek naar financiering voor inclusieve activiteiten? Hier wat tips voor andere speelplekfinanciering:


Aanvraagprocedure

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

Alles over het aanvragen van een bijdrage lees je bij 'Een bijdrage aanvragen'.     

Zijn er vaste aanvraagmomenten of kan er gedurende het gehele jaar worden aangevraagd?

Je kunt het hele jaar door je aanvraag indienen. We besluiten zo’n zes keer per jaar over de binnengekomen aanvragen, op volgorde van binnenkomst.   

Ik heb een aanvraag ingediend, wanneer krijg ik bericht?

We streven ernaar om binnen 12 weken een besluit te nemen over de aanvraag. Deze termijn gaat lopen op het moment dat de volledige aanvraag, inclusief de juiste bijlagen, bij ons binnen is. 

Kan ik ook een aanvraag indienen bij Jantje Beton en het Gehandicapte Kind?

Nee. Het Gehandicapte Kind en Jantje Beton dragen alleen via het SamenSpeelFonds bij aan samenspeelplekken.  

Mijn aanvraag is goedgekeurd, en nu?

Gefeliciteerd! Je mag nu starten met het bouwen van de samenspeelplek, volgens het ingediende projectplan. Loop je ergens tegenaan, bel dan de informatielijn op 085-0203620 of mail naar info@samenspeelnetwerk.nl. Heb je een vraag over de toekenning en de bijbehorende voorwaarden, neem contact op met de behandelend projectadviseur. 

Wanneer ontvang ik de bijdrage?

Wanneer je aan alle voorwaarden hebt voldaan, keert het SamenSpeelFonds een voorschot van 80% uit. Na afronding en verantwoording wordt de resterende 20% uitgekeerd.

Moet ik verantwoording afleggen over mijn bijdrage van het SamenSpeelFonds?

Als je samenspeelplek is afgerond, ontvangen we graag binnen twee maanden de eindverantwoording, voorzien van foto’s. Het verantwoordingsformulier ontvang je te zijner tijd.

Waartoe dient de SamenSpeelFonds Quickscan?

Met de Quickscan zie je direct of jouw plan voldoet aan de minimale voorwaarden om een aanvraag te doen. 

Waartoe dient de Samenspeelcheck?

Met de Samenspeelcheck zie je in hoeverre jouw plan voldoet aan alle gewenste kenmerken van een samenspeelplek. De uitslag van de Samenspeelcheck is een van de factoren die meewegen bij de beoordeling van de aanvraag. De uitslag dient daarom te worden bijgesloten bij een aanvraag.

Wat heb ik nodig om een aanvraag te doen bij het SamenSpeelFonds?

Heel kort samengevat: om een aanvraag te doen heb je een goed plan nodig voor het realiseren van jouw samenspeelplek. Heb je hulp nodig bij het opstellen van een plan? Bezoek dan een SamenSpeelFonds Informatiebijeenkomst. Hier delen we onze expertise over samen spelen met jou, denken we met je mee en beantwoorden we al je vragen. 

Wat zijn de toekenningsvoorwaarde voor een bijdrage?

In de bijlage bij de toekenningsbrief noemen we alle voorwaarden die we aan jouw aanvraag stellen. Hieronder geven we alvast de belangrijkste: 
- Je dient het formulier met toekenningsvoorwaarden te ondertekenen.
- Je zendt ons de facturen toe; deze hebben een datum na de datum van de toekenning. 
- Wanneer er wijzigingen zijn in plan en/of begroting, leg je deze ter goedkeuring voor aan het SamenSpeelFonds.
- Het project mag niet gestart zijn voordat je de toekenning hebt ontvangen. 

 

Waarom slechts één samenspeelplek per gemeente?

Eigenlijk zou elke speelplek een samenspeelplek moeten zijn. Maar onze middelen zijn beperkt. Daarom streven we eerst naar minimaal één samenspeelplek in elke gemeente. Dan kunnen kinderen overal in Nederland in hun eigen gemeente samen spelen.

Hoe weet ik of er al een samenspeelplek is in mijn gemeente?

Dat zie je met onze Gemeentecheck, op de pagina Een bijdrage aanvragen. En op de landkaart zie je alle samenspeelplekken in Nederland.


Overig

Wat is een SamenSpeelFonds Informatiebijeenkomst?

Tijdens de SamenSpeelFonds Informatiebijeenkomsten laten we zien hoe samen spelen werkt en hoe je jouw speeltuin kunt veranderen in een samenspeelplek. Ook krijg je praktische tips over het aanvragen van een bijdrage bij het SamenSpeelFonds.

Van wie ontvangt het SamenSpeelFonds geld?

Het SamenSpeelFonds kan een mooie start maken dankzij een grote gift van de Nationale Postcode Loterij. Om in elke gemeente een samenspeelplek te kunnen realiseren, zoeken we nog naar aanvullende financiële partners. 

Hoe kan ik een bijdrage leveren aan het SamenSpeelFonds?

Fijn dat je een bijdrage wilt leveren aan het SamenSpeelFonds! Bel ons graag even via 085-0203620. Dan brengen we je in contact met iemand die je daar meer over kan vertellen.  

Wat is het verschil tussen SamenSpeelFonds en SamenSpeelNetwerk?

Het SamenSpeelNetwerk is een kennisnetwerk van meer dan 50 organisaties die hun krachten bundelen om samen spelen mogelijk te maken. Het netwerk komt voort uit het SamenSpeelAkkoord, een initiatief van Jantje Beton, Stichting het Gehandicapte Kind en 12 andere partijen. Het SamenSpeelNetwerk draagt bij aan ambitie nr. 3 van het SamenSpeelAkkoord: meer en beter toegankelijke kennis over samen spelen.

Om samenspeelplekken te realiseren is ook geld nodig. Daarvoor hebben Jantje Beton en het Gehandicapte Kind samen het SamenSpeelFonds opgericht. Dit draagt bij aan ambitie nr. 2 van het SamenSpeelAkkoord: meer samenspeelplekken, zodat ieder kind met een beperking in de eigen woonomgeving kan spelen met andere kinderen.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Wat vervelend dat er iets niet naar wens is gegaan. Je kunt je klacht mailen naar info@samenspeelfonds.nl. Wij zullen deze zo zorgvuldig mogelijk afhandelen.

Mijn vraag staat er niet tussen, wat kan ik doen?

Bel de informatielijn op 085-0203620 of vul het contactformulier in.

Ik heb de Samenspeelcheck ingevuld en wil van de uitslag een PDF-bestand maken. Hoe doe ik dat?

Een PDF maken is heel simpel. Hoe het precies werkt verschilt per printer. Raadpleeg daarom de handleiding van jouw printer. Maar over het algemeen zijn dit de stappen:

Windows

  1. Ga naar jouw persoonlijke uitslagpagina. De link naar die pagina heb je na het invullen van de Samenspeelcheck via de mail ontvangen.

  2. Kies Bestand > Afdrukken.

  3. Kies  PDF als printer in het dialoogvenster Afdrukken.

  4. Klik op Afdrukken.

  5. Bewaar de uitslag op je computer.

Mac

  1. Ga naar jouw persoonlijke uitslagpagina. De link naar die pagina heb je na het invullen van de Samenspeelcheck via de mail ontvangen.

  2. Geef het commando voor printen (bijv. COMMAND-toets + p)

  3. In het venster kies je onder 'Bestemming': Opslaan als PDF.

  4. Klik vervolgens op Opslaan.

  5. Bewaar de uitslag op je computer.

De PDF van jouw uitslag heb je nodig om een samenspeelplek aan te melden op de kaart met samenspeelplekken en voor het aanvragen van een bijdrage van het SamenSpeelFonds.

Ik heb de Samenspeelcheck ingevuld, maar heb de uitslag niet ontvangen

Het kan gebeuren dat de mail in jouw spambox terecht is gekomen. Check jouw spambox.