Naar de hoofdinhoud
SamenSpeelFonds

Hulp nodig?

Op deze pagina vind je tips om je projectplan te schrijven en een financiële bijdrage aan te vragen. Meer weten, bel onze informatielijn, mail info@samenspeelfonds.nl of woon een informatiebijeenkomst bij. Bekijk de data op de homepage!

Hoe schrijf je een goed projectplan

 • betrek kinderen met en zonder beperking (en hun ouders) en andere samenwerkingspartners uit de buurt. Organiseer bijvoorbeeld een meedenk- en ontwerp middag. 

 • onderzoek of er in de buurt/gemeente deskundigen zijn die willen helpen, denk aan zorginstellingen en scholen waar kinderen met een beperking naartoe gaan. 

 • vraag de gemeente om mee te denken, en om toestemming te geven voor aanpassingen 

 • gebruik ons invulformulier om alle belangrijke onderdelen in je plan te verwerken

 • kijk voor tips naar het volgende filmpje: Wat staat er in een projectplan?

Hoe ontwerp je een samenspeelplek: 

 • neem contact op met leveranciers die aangepaste speeltoestellen leveren (zie hieronder).

 • neem contact op met een of meer ontwerpers die ervaring hebben met inclusieve speelplekken. De kosten van het maken van het ontwerp kun je in de begroting opnemen. 

 • vraag bij de gemeente een plattegrond van je speeltuin, of maak deze zelf met behulp van Google Maps.

 • Meet de afmetingen goed na, zodat je een plattegrond op schaal kunt maken. 

 • maak op basis van de inventarisatie een wensenlijstje voor de (her)inrichting van je speeltuin; welke toestellen willen we, welke beplanting past hierbij, is er een nieuw bord met huisregels bij welkom, etc. 

 • Kijk ook naar speelaanleidingen die makkelijk zelf te maken zijn, zoals een boog van wilgentenen waar je onderdoor kunt lopen en rijden, speelelementen met hout, zand en water, en losse materialen als ballen, kruiwagentjes, etc. 

 • ga op bezoek bij andere samenspeelplekken om inspiratie op te doen, en kijk naar mooie voorbeelden op onze website.

Hoe maak je een begroting en dekkingsplan: 

 • maak op basis van het projectplan een wensenlijstje voor de (her)inrichting van je speeltuin; welke toestellen willen we, hoeveel paden moeten worden aangelegd, hoeveel m2 ondergrond moet worden aangepast, welke beplanting is nodig, is er een nieuw bord met huisregels nodig bij de entree, hoeveel afvalbakken en bankjes willen we, etc. 

 • vraag offertes op bij verschillende ontwerpers en leveranciers en vergelijk deze met elkaar. 

 • vraag de gemeente om een financiële bijdrage;  dit kan ook ‘in natura’, waarbij de gemeente bijvoorbeeld materialen levert of medewerkers inzet om paden aan te leggen. Ook het aanleggen van een invalidenparkeerplaats is een taak voor de gemeente. De waarde hiervan mag je opnemen in de begroting en het dekkingsplan. 

 • maak op basis van de offertes een overzicht van de kosten in de minimale en maximale variant.

 • maak tegelijk ook een overzicht van de financiële middelen; wat kunnen jullie zelf bijdragen, wat draagt de gemeente bij, welke aanvragen ga je bij fondsen indienen, kun je op andere manier geld inzamelen (sponsorloop, crowdfunding), zijn er bedrijven en organisaties die bij willen dragen (denk ook aan de Rotary, lokale aannemers en hoveniers, etc.).

 • zet alle kosten en inkomsten op een rijtje en gebruik hiervoor eventueel ons invulformulier begroting/dekkings-plan (die je hieronder kunt downloaden).

 • kijk voor tips naar het volgende filmpje: Wat staat er in je begroting?