Naar de hoofdinhoud

Froukje Hajer koninklijk onderscheiden voor haar inzet voor het spelende kind

Nieuws 9 June 2022 door SamenSpeelNetwerk

Froukje Hajer is op 8 juni 2022 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor haar onvermoeibare inzet voor betere speelkansen voor alle kinderen. De feestelijke uitreiking vond plaats aan het slot van het elfde Speelforum in Amersfoort.

Froukje Hajer wordt toegesproken door locoburgemeester tijdens onderscheiding

‘Spelen’ is het centrale thema in de lange loopbaan van Froukje Hajer. In 1978 begon zij als kinderwerker in Amsterdam en vanaf 1999 werkte zij ruim tien jaar bij Jantje Beton als hoofd belangenbehartiging en programma’s. Vanuit deze functie was zij een van de initiatiefnemers van het Nederlandse Child Friendly Cities Netwerk en de Kinderwerkersdag. Ook zette zij zich in voor de implementatie van het Kinderrechtenverdrag en het onderzoek Kinderen in Tel.

Haar grote liefde voor kinderen en het vrije spel is haar drijfveer om in al haar werkzaamheden het recht op spelen voor kinderen voorop te stellen Directeur-bestuurder Dave Ensberg van Jantje Beton

Recht op Spel

Het VN-Kinderrechtenverdrag en speciaal het Recht op Spel vormen de basis van het werk van Froukje Hajer. Zij was mede-initiatiefnemer van het General Comment 17 van het VN-comité inzake de Rechten van het Kind, dat in 2013 verscheen en waarin aandacht wordt gevraagd voor de naleving van artikel 31 (het recht op rust en vrije tijd, spel en recreatie) en een analyse wordt gemaakt van de belangrijkste punten van zorg hieromtrent. Haar visie op en uitwerking van artikel 31 en het General Comment werkte zij in 2016 verder uit in de publicatie ‘Werk maken van Spelen, oproep voor speelbeleid’. Hoogleraar Kinderrechten Ton Liefaard noemt haar werk van grote betekenis:

Niet alleen geeft zij aandacht aan dit wat vergeten recht uit het VN-Kinderrechtenverdrag, ook denkt zij na over de vraag hoe dit recht feitelijk kan worden verwezenlijkt. Hoogleraar Kinderrechten Ton Liefaard
Logo ruimte voor de jeugd

Voortrekker

Sinds ruim tien jaar is Froukje Hajer voorzitter en onvermoeibaar aanjager van Platform Ruimte voor de Jeugd. Vanuit deze functie is zij het Recht op Spel op talloze manieren blijven agenderen. Zo stond zij onder meer aan de wieg van het SamenSpeelAkkoord en het Speelforum. De missie van het Speelforum is om de aanwezige, maar versplinterde kennis op het gebied van spel te delen, te coördineren en nieuw wetenschappelijk onderzoek te stimuleren.

Ook internationaal liet en laat Froukje Hajer van zich horen. Als mede-initiatiefnemer van Child in the City is zij betrokken vanaf de eerste conferentie in 2002 in Brugge. Sindsdien vervult zij een belangrijke voortrekkersrol: in de programmacommissies, als spreker en als jurylid. “Daarbij is haar inzet erop gericht om samen met alle partijen een kindvriendelijke leefomgeving te realiseren”, aldus voorzitter Johan Haarhuis. “Met haar niet aflatende enthousiasme en energie zet zij steeds de belangen van de jeugd centraal en let zij erop dat de jeugd ook zelf wordt betrokken.”

Een voorbeeld voor iedereen

Froukje Hajer was initiatiefnemer van de Landelijke Kinderwerkersdag en (mede)oprichter van de beroepsvereniging voor Kinderwerkers. Aanleiding hiertoe waren de enorme bezuinigingen in het welzijnswerk in de jaren ‘90, waardoor er steeds minder kinderwerkers actief waren. Inmiddels is de ondersteuning van kinderwerkers ondergebracht bij BV Jong, de beroepsvereniging voor kind- en jongerenwerk. Dankzij de toewijding en aandacht van Froukje Hajer staat Kinderwerk nog steeds op de kaart.

De door Froukje Hajer in 1995 geïnitieerde Stichting Kinderwerk ontwikkelde en ondersteunde in de loop der jaren talloze activiteiten. Eén daarvan is het Kinderkamp Wanneperveen waarvan zij sinds de oprichting de drijvende kracht is. Kenmerkend voor Froukje Hajer is dat zij – naast alle landelijke en internationale functies – ook elk jaar dit zomerkamp is blijven organiseren. Een kamp voor kinderen die anders niet op vakantie kunnen gaan en waaraan jaarlijks 30 tot 40 kinderen deelnemen. Zij zorgt voor een goed begeleidingsteam en financiële steun en gaat zelf ook altijd als leiding mee. Tyciano, oud-deelnemer en inmiddels begeleider van het Wanneperkamp: “Op het kinderkamp wordt Froukje vaak beschouwd als ‘moeder’ of ‘oma’ van het kamp. Dit omdat ze zich ontzettend hard maakt voor het welzijn van de kinderen. Ze doet alles wat in haar macht ligt om kinderen kind te laten zijn, om zorgen, angsten of andere negatieve emoties – al is het maar voor even - te doen vergeten. (..) Froukje is een pracht van een mens, een voorbeeld en inspiratie voor iedereen.”