Naar de hoofdinhoud

VN Kinderrechtenverdrag

Richtlijn

Het VN Kinderrechtenverdrag gaat over alles waar kinderen mee te maken kunnen krijgen. Het geeft belangrijke uitgangspunten en verplichtingen mee.

Op 20 november 1989 namen de Verenigde Naties in New York het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind unaniem aan. Dit Kinderrechtenverdrag gaat over alles waar kinderen mee te maken kunnen krijgen. Van hun geboorte tot ze achttien zijn. Het gaat over voeding, school, wonen en gezondheid. Over geloof, ouders en vrienden. Maar het gaat ook over mishandeling, kinderarbeid, oorlog en vluchten. Het kinderrechtenverdrag geeft belangrijke uitgangspunten en verplichtingen mee. Alles om ervoor te zorgen dat kinderen veilig kunnen opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Nederland ratificeerde dit baanbrekende Verdrag in 1995.

Artikel 31 erkent het recht op ‘rust, vrije tijd, deelneming aan spel en recreatieve bezigheden, passend bij de leeftijd van het kind’.

Lees hier de tekst van artikel 31 Naar kinderrechten.nl

Vind meer informatie over samenspelen in onze bieb

Lokale Inclusie Agenda

Richtlijn

Elke gemeente is verplicht om een Lokale Inclusie Agenda op te stellen.

Lees meer

Inspiratiebundel Aan de slag met samen spelen

Richtlijn

Kennis en handvatten om samen met (ervarings)deskundigen goed en inclusief samenspeelbeleid neer te …

Lees meer

Natuur toegankelijk voor iedereen

Richtlijn

Wil je natuur toegankelijk maken? In deze brochure van Natuurmonumenten lees je waarop je moet …

Lees meer